wybierz odpowiedni projekt domu

Dopasowanie domu do działki

Dowiedz się jak odpowiednio dobrać odpowiedni projekt domu

Jak dopasować projekt domu do działki?

Przygotowaliśmy wskazówki na temat elementów, na które trzeba zwrócić uwagę podczas wybierania projektu domu, aby ten zmieścił się na działce. Powinno to ułatwić Państwu także zakup działki, tak aby można było na niej zbudować swój wymarzony dom.

W tym celu należy:

 • pobrać wypis z rejestru gruntów oraz mapę zasadniczą – trzeba mieć informację o powierzchni działki i jej wymiarach,

 • sprawdzić, czy dany budynek spełnia ogólne zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego MPZP lub decyzji o warunkach zabudowy WZ.

Kluczowe są w tym przypadku takie elementy jak:

 • przeznaczenie danego terenu np. zabudowa mieszkaniowa,

 • typ dachu np. jednospadowy, płaski, dwuspadowy, wielospadowy,

 • kąt połaci dachowych,

 • szerokość elewacji frontowej,

 • wysokość budynku,

 • lokalizacja kalenicy dachu np. równolegle lub prostopadle do frontu działki bądź jej granic bocznych,

 • wskaźnik intensywności zabudowy – powierzchnia całkowita do powierzchni całej działki,

 • powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki,

 • możliwość zlokalizowania budynku zgodnie z linią zabudowy – gdzie można na działce umieścić budynek.

Trzeba tutaj:

 • zachować minimum 3 metry odległości od granicy działki w przypadku ścian bez okien,

 • zachować minimum 4 metry odległości od granicy działki w przypadku ścian  z oknami,

 • zachować minimum 12 metrów odległości od granicy użytku gruntowego lasu,

 • zachować inne odległości wymienione w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub warunkach zabudowy.

Jeśli istnieje konieczność zbliżenia się budynkiem na odległość 1,5 m od granicy działki lub lokalizacji w granicach działki, gdy działka ma szerokość poniżej 16 metrów – zapraszamy do kontaktu mailowego oferty@zimmermann-haus.pl.

Oczywiście kompleksowa analiza dostosowania danego projektu do działki zostanie przeprowadzona wraz z rozpoczęciem prac projektowych po podpisaniu z nami umowy na budowę domu. W sytuacji, gdy budynek nie spełni odpowiednim wymagań i nie będzie pasować do działki, trzeba zmienić projekt, mając na uwadze wytyczne projektantów. Wówczas oferta na budowę domu zostanie ponownie przeliczona.

 

jak dopasować dom do działki