FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Budując dom po raz pierwszy, w głowie pojawia się mnóstwo pytań. My budujemy ponad 100 domów rocznie. Znamy wiele odpowiedzi! Jeśli poniżej nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z nami – pomożemy.

Współpraca

Formalności, ceny budowy domu

Ile kosztuje wybudowanie domu prefabrykowanego przez firmę Zimmermann-Haus?

Ostateczna cena domu uzaleniona jest od wielu czynników, m.in.: liczby kondygnacji, wielkoci domu, materiałów, wyposaenia dodatkowego (np. kominek). Kady dom wyceniamy indywidualnie. Szacunkowa cena zaczyna sijuod 2292 zł netto / m2 podłogi. Podpisujc umowmasz zagwarantowangwarancjceny budowy domu w wybranej przez siebie wersji.

Czy firma Zimmermann-Haus załatwia wszystkie formalności związane z budową domu?

TAK. Budowa domu w Zimmermann Haus to kompleksowe zajcie sikadym tematem zwizanym z nowinwestycj. Zajmiemy siadaptacjprojektu gotowego lub wykonamy projekt indywidualny, skompletujemy całą dokumentacjoraz pomoemy inwestorom w niezbdnych formalnociach, a take uzyskamy pozwolenie na budow. Zapewniamy funkcjkierownika budowy.

Czy mój projekt musi być w wersji drewnianej/szkieletowej?

NIE. Nasz zespół zaadaptuje do naszej technologii dowolnie wybrany przez Pastwa projekt (np. ze stron internetowych, katalogów).

Jak wygląda gwarancja stałej ceny?

OtrzymujPastwo gwarancj, e w cenie zawartej w umowie, wybudujemy dom według wczeniejszych ustaleń. Szczegóły gwarancji są zawarte w zawieranej umowie.

Technologia

Poznaj technologię Domów szkieletowych

Czy domu nie "zdmuchnie" wiatr?

NIE. ciany naszych domów stak zaprojektowane i wykonane, aby były trwale połączone z fundamentem. Do tego celu uywamy specjalnych łączników i kotew stalowych, które permanentnie łączą ścianz podłoem. Konstrukcja dachu oraz cian srównietrwale połączone ze sobsystemem łączników stalowych, co zapewnia bezpieczestwo i stabilność całej konstrukcji domu.

Jaka jest trwałość takiego domu?

Trwałość domu szkieletowego jest taka sama jak murowanego, poniewapodlegajone takim samym normom i wytycznym. Wszystkie domy – szkieletowe jak i murowane projektuje sina okres nie krótszy ni50 lat. Domy szkieletowe budowane sjuod wielu lat, a najstarsze takie obiekty na wiecie pochodzz pocztków XIX wieku. Dom szkieletowy zapewnia taką samą trwałość jak dom murowany.

Jak dom jest przymocowany do fundamentu?

ciany domu sprzytwierdzone do płyty fundamentowej poprzez zastosowanie stalowych ktowników systemowych. Wszystkie ciany sutwierdzone do płyty fundamentowej, aby przenosisiły wyrywajce, obrotu i przesuwu (np. W skutek działania silnych wiatrów i wichur).

Czy drewno nie zgnije?

NIE. Powodem degradacji drewna jest głównie wilgo. Belki w konstrukcji cian i stropów szabezpieczone przed wnikaniem wilgoci z opadów atmosferycznych zewntrznymi warstwami poszycia oraz przed przenikaniem pary wodnej z wntrza domu przez zastosowanie folii paroizolacyjnej i wentylacji mechanicznej działajcej w trybie cigłym. Drewno jest suszone komorowo. Proces suszenia zabija wszelkie owady i pasoyty.

Czy mogę mieć piwnicę / poddasze użytkowe?

Tak. Zarówno piwnica i poddasze uytkowe smoliwe do wykonania w naszych projektach. Piwnicmoesz wykonawe własnym zakresie, a my zajmiemy sidalszymi pracami zwizanymi z prowadzonbudow. Wykonanie poddasza uytkowego take jest moliwe. Baza naszych projektów, zawiera domy parterowe oraz domy z poddaszem uytkowym.

Czy dom się nie spali?

Wszystkie ciany maja poszycie z niepalnych płyt Fermacell, co gwarantuje dużą odporność na działanie ognia.
Dodatkowo s
łupki cian sczterostronnie strugane i maja fazowane krawdzie, to dodatkowo ogranicza moliwość zapalenie sidrewna. ciany naszych domów nie rozprzestrzeniajognia, a take majodporność ogniowREI30.

Czy na ścianach mogę powiesić meble?

TAK. Obicie cian płytami gipsowo-włóknowymi Fermacell powoduje, e meble mona wieszaw dowolnym miejscu.

Jak są prowadzone instalacje w domach szkieletowych Zimermann-Haus?

Instalacja ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjna prowadzona jest w warstwie wylewki cementowej. Instalacja wentylacyjna prowadzona jest nad stropem w nieuytkowej części poddasza lub w stropie midzy kondygnacyjnym, jeli budynek jest z poddaszem uytkowym.

Jaka powinna być wentylacja w takim domu?

Z uwagi na wysokszczelność budynku szkieletowego powinno sistosowawyłącznie wentylacjmechanicznnawiewno-wywiewnz odzyskiem ciepła (rekuperacja). W nowo wznoszonych, szczelnych domach powietrze nie ma jak wnikado ich wntrza, wic wentylacja grawitacyjna nie działa poprawnie. Nie właściwie działająca wentylacja grawitacyjna może wpływać niekorzystnie na ilośc wilgoci, co w konsekwencji prowadziłoby do rozwoju pleśni i grzybów. Dlatego w domach Zimmermann Haus montujemy system wentylacji mechanicznej z rekuperacją, który jest najlepszą możliwą opcją wentylacji.

Domy energooszczędne

Oszczędność energii

Czym ogrzewane są budowane przez nas domy?

Najefektywniejszym, a zarazem najoszczdniejszym ródłem ogrzewania jest pompa ciepła, która w nowoczesnym energooszczdnym domu jest podstawsystemu ogrzewania. W naszych domach zalecamy montapompy ciepła, lecz ródło ogrzewania jest zawsze ustalane indywidualnie z kadym klientem. 

Czy mogę mieć w domu kominek na drewno?

TAK. W domach szkieletowych mona zamontowakominek. Ze wzgldu na wysokszczelność budynku oraz fakt, zamontowania wentylacji mechanicznej, kominek powinien posiadazamknitkomorspalania wraz z rurnapowietrzajca doprowadzoną do kominka.

Jak działa i co daje rekuperacja?

Jest to „urzdzenie” do odzysku ciepła z powietrza usuwanego i „przekazaniu” tego ciepła do wieego nawiewanego powietrza. Rekuperator zbudowany jest z kanałów wzajemnie sikrzyujcych a wymiana ciepła zachodzi przez ich cianki. Powietrze wentylowane nie miesza size sob, podczas przekazywania ciepła. 

Jak działa pompa ciepła?

Jest to urzdzenie, które odzyskuje ciepło z powietrza w procesach fizyko-chemicznych, polegajcych na sprężaniu wstpnie podgrzanego czynnika chłodniczego, a nastpnie przekazywaniu tego ciepła do instalacji centralnego ogrzewania. 

Czy podczas silnych mrozów w domu będzie ciepło?

TAK. Pompa ciepła gwarantuje ciepło w budynku w naszej szerokoci geograficznej. Moc pompy ciepła dobierana jest w zalenoci od powierzchni budynku oraz zapotrzebowania energetycznego budynku na ciepło. W szczególnie niskich temperaturach (ekstremalne mrozy), podczas kilku dni w roku, pompa ciepła wykorzystuje swoje algorytmy, które jeeli jest to koniecznie mogzałączadodatkowe grzałki. Fakt posiadania grzałek oraz właciwy dobór pompy, daje gwarancje ciepła w budynku.

Telefon

+48 662 355 000

Zadzwoń lub napisz