Kroki do wymarzonego domu

Etapy budowy

Dowiedz się jak wygląda proces współpracy z firmą Zimmermann-Haus

Etapy budowy domu

Bardzo ważną decyzją jest przede wszystkim firmy, której zadaniem będzie wybudowanie domu. Jest to istotne, gdyż budowa własnego domu to jedno z największych marzeń wielu ludzi. Stąd też warto poświęcić nieco czasu wyborowi projektu, technologii budowy czy firmy, która się tym zajmie.
Nasza firma wybuduje dla Państwa dom w najwyższym standardzie jakości. Oferujemy Domy Premium i to pod każdym względem. Pracują dla nas najlepsi specjaliści na rynku. Dzięki temu proces budowy jest bezproblemowy, szybki i przyjemny. Realizujemy domy zarówno w standardzie deweloperskim, jak i tzw. pod klucz.

Etap pierwszy
Pierwszym krokiem na drodze do wymarzonego domu jest przesłanie do nas zapytania ofertowego z określeniem Państwa potrzeb. Można też umówić się na spotkanie w siedzibie naszej firmy w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat budowy domu. Dla klientów przygotowany mamy także specjalny dom modelowy. Oferujemy szereg naszych projektów w bardzo atrakcyjnych cenach. Jednocześnie zajmujemy się wykonywaniem adaptacji różnych projektów, które są dostępne do rynku. Dostosowujemy je do naszej technologii. Na życzenie przygotowujemy poza tym projekty indywidualne.

Etap drugi
Po ustaleniu szczegółów i podjęciu ostatecznej decyzji o budowie domu, rozpoczynamy właściwą współpracę. Nasi projektanci zaczynają od przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej. Jest ona konieczna do uzyskania pozwolenia na budowę. W tym celu potrzebne są nam:

  • wypis oraz wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (można je uzyskać w wydziale architektury urzędu gminy lub miasta),
  • Opinia geologiczna oraz geotechniczna swojej działki wraz z min. 2 otworami inspekcyjnymi o głębokości 4m.
  • warunki zabudowy, gdy dany teren nie ma Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
    zaświadczenie o tym, że działka jest wyłączona z produkcji rolnej,
  • mapa do celów projektowych (przygotować ją mogą nasi geodeci),
    warunki zapewnienia dostawy wody i kanalizacji bądź zapewnienie o braku możliwości ich podłączenia (wtedy zajmujemy się projektowaniem szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków i studni głębinowej),
  • podpisane oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania daną nieruchomością.

Od czasu, w którym zostaną skompletowane wymienione wyżej dokumenty, zależy czas uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
Etap trzeci
Ewentualne zmiany na temat budowy domu są ustalane na drodze mailowej – architekt@zimermann-haus.pl.

Etap czwarty
Po uzyskaniu pozwolenia na budowę można przystąpić do uzyskania dziennika budowy ze Starostwa Powiatowego i potwierdzenia posiadania odpowiednich środków na sfinansowanie inwestycji. Alternatywnym rozwiązaniem jest podjęcie stosownych kroków w związku z uzyskaniem kredytu hipotecznego.
Współpracujemy na co dzień z doświadczonymi doradcami finansowymi, którzy chętnie pomogą Państwu w uzyskaniu kredytu hipotecznego na budowę domu.
Podczas spotkania przekażemy Państwu odpowiednie dokumenty w związku z podjęciem funkcji Kierownika Budowy, a także pismo z oświadczeniem o rozpoczęciu budowy. Należy je złożyć w odpowiednim Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
Wówczas możemy powoli przystąpić do prac związanych z wykonaniem płyty fundamentowej.

Etap piąty
Kolejnym krokiem jest kompleksowa budowa domu na przygotowanej wcześniej płycie fundamentowej. Czas na rozpoczęcie montażu budynku od chwili wykonania płyty fundamentowej zależy od kilku różnych czynników. Zazwyczaj następuje to w okresie do 4 do 8 tygodni.
Budowa domu składa się z kilku podstawowych etapów:
1. Roboty fundamentowe, na które przypada około tydzień,
2. Montaż domu razem z konstrukcją dachową – do 3 dni,
3. Wykonanie pokrycia dachowego, a także montaż drzwi i okien,
4. Prace instalacyjne (kanalizacja, woda, elektryka, wentylacja),
5. Prace elewacyjne,
6. Prace instalacyjne i wylewki (pompa ciepła, ciepła woda użytkowa, centralne ogrzewanie),
7. Prace wykończeniowe.
Całość nie trwa na ogół dłużej niż 90 dni.

Etap szósty
Ostatnim etapem jest oczywiście zakończenie budowy. Zgłaszane jest ono w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Równoznaczne jest z pozwoleniem na użytkowanie budynku. Od tej chwili możecie Państwo oficjalnie zamieszkać w swoim nowym domu. Pozwolenie na użytkowanie uprawomocnia się wówczas, gdy urząd w ciągu 21 dni nie wniesie sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. Kierownik budowy dokonuje protokolarnego przekazania budynku. Skontaktujemy się oczywiście z Państwem w sprawie dokumentacji, która jest niezbędna do zakończenia budowy w Nadzorze Budowlanym.