prace projektowe

Przystąpienie do prac projektowych

Jak długo trwają prace projektowe?

Kiedy można przystąpić do prac projektowych?

Oczywiście rozpoczęcie prac projektowych zależy od wielu różnych czynników. Często spotykamy się z pytaniem – ile to będzie trwało? Kiedy będę mógł się wprowadzić do swojego domu. Postaramy się Państwo to krótko wyjaśnić.

Na czas złożenia dokumentacji projektowej do urzędu wpływają następujące elementy:

 • lokalizacja działki na terenach zalewowych,
 • ilość aktualnie opracowywanych przez nas projektów – każda nowa umowa na projekt trafia do kolejki, która bywa krótsza lub dłuższa,
 • brak kompletu dokumentów, a więc wypisu z rejestru gruntów, brak opinii geologicznej, wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy itd.,
 • lokalizacja działki na terenach, które są objęte ochroną konserwatorską,
 • niezgodność parametrów danego budynku z wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy lub z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
 • lokalizacja działki na terenach archeologicznych,
 • problemy związane z granicami działki, jej podziałem, czasem wykonania mapy do celów projektowych,
 • brak dostępu danej działki do drogi publicznej (kwestie formalne).

Dodatkowo na czas rozpoczęcia budowy wpływają takie kwestie jak:

 • czas rozpatrzenia wniosku na pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym – urząd ma na to zgodnie z aktualnymi przepisami 65 dni, ale zwykle następuje to w około 30 dni,
 • utrudniona możliwość skompletowania całej dokumentacji projektowej,
 • problemy związane z załatwieniem kredytu hipotecznego, kwestie finansowania danej inwestycji.

W praktyce czas oczekiwania na pozwolenie na budowę od chwili podpisania umowy to około 4-5 miesięcy. Oczywiście dotyczy to sytuacji, gdy wszystkie dokumenty są skompletowane. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i rozpoczęciu prac montażowych, gotowy dom możecie Państwo otrzymać w ciągu zaledwie 90 dni.